İSG Politikamız

İSG Politikamız

Zuzu Toys, Sağlık ve Güvenlik Yasası ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak, yaralanmaları ve hastalıkları önlemek için tüm çalışanlarına ve ziyaretçilerine güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlamıştır.

Zuzu Toys, olumlu bir sağlık ve güvenlik kültürünü teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu amacın yerine getirilmesi için bilgi sağlama, eğitim, öğretim ve denetim yoluyla iş sağlığı ve güvenliği kurum genelinde aktif bir şekilde desteklenir.

Bu sorumlulukları yerine getirmek için Zuzu Toys:

  • Ulusal ve Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerine uymayı,
  • İş kazası ve meslek hastalığı risklerini proaktif bakış açısıyla en aza indirerek hem çalışanlar hem de çevre için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,
  • Her zaman en doğru ve akılcı yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği yönetimini ve performansını sürekli iyileştirmeyi prensip olarak belirlemiştir.